Ontwikkelingen H.A.B.O. Noordeloos

 
 

 
     
 

Beste relatie,

Allereerst kijken we terug op een geslaagde informatieavond die we onlangs voor onze klanten hebben gehouden en waar velen van u op zijn afgekomen. Goed om te zien dat er aandacht is voor de huidige ontwikkelingen in de sector; zowel op technisch als politiek vlak.

Graag stel ik u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van enkele ontwikkelingen bij de H.A.B.O. voorafgaande aan het nieuwe groeiseizoen.

 

Intermediaire onderneming "mest"

Onlangs is H.A.B.O. Noordeloos overgegaan tot de aanschaf van een vrachtwagen met mestoplegger, welke is voorzien van bemonstering- en weegapparatuur. Door betreffende vervoer, registratie als intermediaire onderneming en bijbehorende administratie, zijn we in staat om u ook op dit vlak te ontzorgen.

 

Voor het gehele pakket van bemiddeling, transport tot en met het uitrijden van drijfmest kunt u nu terecht op één adres! 

 

Indien u interesse heeft in mestaanvoer, transport naar externe opslagen of land op afstand c.q. de mestafzet naar dezen, kunt u gerust contact met ons opnemen om gezamelijk tot een passende invulling te komen.

 

GPS-uitrusting

 

Ter bevordering van een efficiënt gebruik van meststoffen en het behalen van nog hogereruwvoeropbrengsten, zijn we overgegaan tot de aanschaf van enkele GPS-sets.

 

In eerste instantie zal betreffende precisie-apparatuur worden ingezet op de twee veldspuiten, voor de precisie toediening van vloeibare kunstmest.

 

Daarnaast zal ook één van de sleepslangbemesters worden uitgerust met GPS, om ook uw dierlijke mest op een zo precies mogelijke wijze toe te dienen.  

 

 

 
     
 
H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl
 
 
 
Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief?
Powered by AcyMailing