De kracht van uw ruwvoer!


 

Beste relatie,

Het einde van het jaar nadert weer snel; een jaar waarin het groeiseizoen weer zijn eigen verloop heeft gekend. De gevolgen hiervan zijn inmiddels goed te meten in de kuiluitslagen van de verschillende sneden en de rantsoenen die voor de winter zijn opgemaakt. Voor Loonbedrijf H.A.B.O. was 2013 een jaar vol ontwikkelingen. Op persoonlijk vlak de confrontatie met het feit dat een goede gezondheid geen vanzelfsprekendheid is en op zakelijk vlak volop ontwikkeling in diverse innovatieve aankopen en het vieren van ons 25 jarig Jubileum!

De kracht van uw eigen ruwvoer
Door het huidige niveau van de grondstoffenmarkt, de wisselende kwaliteit ruwvoer van de afgelopen jaren en de toenemende intensiteit, groeit het bewustzijn dat de KVEM-productie van uw bedrijf van groot belang is voor het behalen van een voldoende rendement. De prijzen van land zijn te hoog om deze grond niet zo optimaal mogelijk te benutten! Wij zijn er van overtuigd dat we door een gezamenlijke aanpak uw rendement weten te verbeteren. Graag informeren we u op diverse vlakken over deze verbeteringen, om vervolgens in overleg met u de aanpak vast te stellen.

Bekalking
De juiste PH is de basis voor de opname van mineralen. BLGG meet in het veenweidegebied over het algemeen een te lage PH, waardoor een verbetering in benutting van uw mineralen mogelijk is. Daarnaast heeft bekalking een positieve invloed op de structuur van uw grond. Alle informatie is aanwezig om op basis van uw grondmonsters, samen met ons te kijken welke percelen in aanmerking komen voor bekalking. Voor meer informatie over de werking van bekalking verwijzen wij u naar www.vitasol.nl of kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Bemesting

  • Toediening dierlijke bemesting: door ons geavanceerde sleepslangsysteem en de jarenlange ervaring die ons personeel hierin heeft opgebouwd, zijn we in staat om in korte tijd de dierlijke mest op een juiste manier toe te dienen met een goede verdeling en weinig insporing / structuurschade. Deze goede start is de basis voor een nieuw groeiseizoen.
  • Vloeibare kunstmest: de sterk groeiende markt in vloeibare bemesting heeft ons er toe gezet om te investeren in een nieuwe spuit en toediening middels GPS. 2013 heeft bewezen dat juist bij extreme weersinvloeden vloeibare bemesting bijdraagt aan een betere groei en opname van het gewas. Opgebouwde ervaring i.c.m. de aansturing via GPS zorgt voor een precisiebemesting van uw percelen, met een hoge mineralenefficiëntie tot gevolg! Informeer naar onze voorverkoopactie van meststoffen als Powerbasic en Urean; de actie loopt tot uiterlijk 1 januari a.s.

KVEM-knallers
Optimalisering van de ruwvoerteelt is onze gezamenlijke uitdaging! Meer KVEM per hectare is te behalen door verbetering uw grasland middels doorzaaien of herinzaaien, wat goed te combineren is met de topopbrengst van maisteelt.

Doorzaaien
Loonbedrijf H.A.B.O. heeft voor u geïnvesteerd in een geavanceerde doorzaaimachine. Deze machine weet met een hoge kwaliteit en capaciteit uw grasmat te beluchten, dode en verkeerde grassen los te trekken en nieuwe grasmengsels nauwkeurig te zaaien. Tegen geringe kosten weet u door deze methode uw grasmat goed te onderhouden.

De volgende tabel maakt het voordeel voor u inzichtelijk:

Investering

Kosten per hectare

Doorzaai kosten door H.A.B.O.

€ 22,00*

Graszaad (20 kg / ha)

€ 117,00

Totaal

€ 139,00

Opbrengst

Opbrengst per hectare

+ 15% kg DS (1.500 kg/ha) bij 900 VEM

€ 256,00

Winst

Winst per hectare / jaar

Nettowinst

€ 117,00

*prijs uitgaande van 5 hectare per bewerking


Topopbrengst door herinzaai in combinatie met maisteelt
Onderzoek wijst uit dat nieuwe grasmengsels u al 10% extra productie geven in vergelijking met 10 jaar terug. Graslandvernieuwing verdient echt de aandacht, aangezien hierdoor een forse KVEM-productiestijging is te realiseren. Voor een verdere verhoging van de KVEM-productie op uw bedrijf, is herinzaai goed te combineren met een vruchtwisseling zoals de teelt van mais. Maisteelt geeft u namelijk 1,5 keer zoveel KVEM per hectare als gras. Planmatige aanpak van graslandvernieuwing in combinatie met maisteelt geven u de hoogste verbetering van KVEM productie per hectare.

Bovenstaande geeft energie om samen met u het komende jaar te gaan voor een optimaal resultaat. Graag wensen wij u namens het gehele H.A.B.O. team fijne kerstdagen en een groeizaam 2014!

Met vriendelijke groet,

H.A.B.O. Loonbedrijf

H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl

Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf u hier uit.
Powered by AcyMailing