Optimale bemesting; de basis voor goed ruwvoer!


 

Beste relatie,

Een winter zonder vorst, zo voelt het op dit moment! Na een seizoen in 2013 met uitersten, heeft ook deze winter ieder verrast. Werkzaamheden op bouwland zijn nagenoeg niet uitgevoerd, aangezien de grond hiervoor niet bekwaam was. De huidige temperaturen doen echter weer aan het voorjaar denken, waar we weer voor u klaar staan!

Nieuwe bemestingsseizoen:
Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe bemestingseizoen; met trekkers voorzien van lage drukbanden, een brede werkgang en ervaren personeel zorgen we voor een correcte toediening van de eerste organische mest. Graag willen wij u een tip aanreiken voor een zo goed mogelijke toediening en hoge opbrengst;
 

Goede stikstofbemesting zorgt voor een hogere opbrengst en voldoende eiwit in het ruwvoer. De kwaliteit en samenstelling van kunstmest en uw bodem zijn vaak bij u bekend, echter laat u voor wat betreft uw drijfmest dit vaak aan het toeval over! De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Oorzaken van de verschillen zijn ondere andere het rantsoen, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van uw veestapel. Hierdoor is de gemiddelde samenstelling een minder betrouwbare richtlijn voor uw bemestingsplan. Wij adviseren u om naast het grondonderzoek ook uw drijfmest te analyseren, voordat u ons deze laat uitrijden en-/of uw vloeibare kunstmestgift bepaald. Grond en mest zijn naast het weer namelijk de factoren die de kwaliteit en opbrengst van uw ruwvoer bepalen. Wanneer u grondonderzoek laat plaatsvinden voor de derogatieregeling, adviseren wij u om "uitgebreid" grondonderzoek te laten verrichten. Tegen geringe meerkosten beschikt u over nuttige bodemkennis, die u kunnen helpen bij het voorkomen van 10 tot 15 procent opbrengstderving in de vorm van kwalitatief ruwvoer.

Jaarlijkse voorlichtingsavond maandag 17 maart a.s.:
De vraag naar de “mais”avond is weer hoog. Uiteraard verzorgen wij ook dit jaar voor u een interessant programma, om als loonbedrijf H.A.B.O. met onze kennis en advies u toegevoegde waarde te bieden. Tijdens de avond komende de volgende sprekers u informeren:

  • Hans Dirksen; oprichter en eigenaar van Dirksen Management Support. Als DMS staat hij voor de slogan “Duurzaam boer blijven”. Tijdens deze avond zal Hans Dirksen ons meenemen in de opgedane kennis van de kringloopwijzer, zodat u hier uw voordeel mee kan opdoen.
  • Piet Riemersma; adviseur van Ruwvoerpartners. Piet Riemersma informeert u over het behalen van een optimale ruwvoeropbrengst en hoe uw koeien dit verwerken tot melk.
  • Henk Groeneveld; specialist op het gebied van akkerbouwmatige teelt van gras en mais.Deze taak vervult Henk Groeneveld vanuit Alliance BV. Henk Groeneveld spreekt deze avond over het inpassen van maisteelt in uw bouwplan i.c.m. graslandvernieuwing, voor een zo hoog mogelijke KVEM-opbrengst op uw bedrijf.
     

Al met al beloofd het weer een leerzame en praktische avond te worden;
dus zet maandag 17 maart alvast in uw agenda!

H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl

Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf u hier uit.
Powered by AcyMailing