Maisoogst staat weer voor de deur; goede benutting voor optimaal resultaat!


 

"Goede benutting voor optimaal resultaat"

De nieuwe maïsoogst staat op dit moment weer voor de deur. Het materieel wordt op dit moment in orde gemaakt, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Zeker met de huidige omstandigheden op de zuivelmarkt is het noodzakelijk om gezamelijk de focus te hebben op kwalitatief goed ruwvoer; de basis onder een gezonde bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor diegene die zelf hun maïs hebben geteeld, alswel de melkveehouders die het rantsoen aanvullen om tot een goede benutting te komen. Ondanks de druk op liquiditeit blijft het van groot belang om naar de benutting en efficiëntie van voedermiddelen en mineralen te kijken.

Snijmaïs is een product wat hieraan bijdraagt door:

  • Een energierijk product met hoog zetmeelgehalte, wat vooral het (onbestendig) eiwit uit gras goed compenseert.
  • Een hoger BEX-voordeel te behalen, wat voortkomt uit een meer gunstige verhouding RE/VEM en P/VEM in het rantsoen. Door de behoorlijke constante kwaliteit van snijmaïs in de kuil, is dit beter te managen dan alleen te voeren van (wisselende) graskuilen.

Het tijdstip van oogsten, de rijpheid van product en de wijze van inkuilen bepalen in hoge mate de kwaliteit.

Door snijmaïs te betrekken via H.A.B.O. kunt u:

  • Het aan te kopen product op stam komen bekijken, waarbij gegevens als rassenkeuze en bemesting voor handen zijn.
  • Samen met ons het juiste oogstmoment bepalen.
  • Tijdens het hakselen de haksellengte aanpassen naar uw wens.
  • Zelf de keuze maken of u wel of geen toevoegmiddel tegen o.a. broei wilt toevoegen
  • Zorgdragen voor een goede wijze van inkuilen, aangezien altijd een shovel wordt meegeleverd indien u dit wenst.

Gezamelijk streven naar een kwalitatief goed product in uw kuil; dat is ons motto!

"Oogst is 1, echter het fermentatieproces een zeer belangrijke 2e!"

Het voorkomen van broei levert immers een besparing op van vele honderden euro's. Het gebruik van broeiremmer Pioneer 11A44 bij de maïsoogst is door dit besef sterk toegenomen. H.A.B.O. maakt sinds dit jaar gebruik van een nog nauwkeurige doseersysteem voor het toevoegen van Pioneer 11A44, waarbij vele veehouders deze toevoeging zijn gaan beschouwen als een vast onderdeel. Klik hier voor meer informatie.

"Nadenkertje"

Indien u in de positie zit dat uw omvang van graskuilen snijmaïs van het erf verdringen; wellicht is MaïsKolfSilage iets voor u om krachtvoerkosten sterk terug te brengen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl

Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf u hier uit.
Powered by AcyMailing