Aanvang winterperiode met nieuwe werkzaamheden!

Deze mail bevat afbeeldingen, als de nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven, kunt u deze hier bekijken.

Beste relatie,

De afgelopen periode laat zien dat diverse aspecten in de agrarische sector zich moeilijk laten voorspellen c.q. beïnvloeden. De politieke grillen, de ontwikkeling van de zuivelmarkt, maar ook de weersomstandigheden die zich voordeden in het najaar. Velen hebben hiervan kunnen profiteren bij het (laten) uitvoeren van de laatste grassnede, de maïsoogst en het uitvoeren van graslandverbetering. Iets wat tot op heden wel jaarlijks te plannen is, betreft d ingang van de wintertijd; de aanvang van een periode met andere werkzaamheden en uitdagingen!
 

Mestopslag, handel en transport

Begin 2016 is H.A.B.O. Noordeloos zelfstandig intermediair geworden voor de handel en transport in mest. Afgelopen jaar is vervolgens al een ruimte hoeveelheid gepasseerd en ervaring opgedaan in de transport en bijkomende administratie, om u zo veel als mogelijk is te ontzorgen op dit vlak. Graag staan we ook komende periode weer voor u klaar!
 

 • Transport
  Heeft u voor de komende winterperiode al zelf mestopslag en / of mestafzetbij derden geregeld? Graag denken we met u mee om het transport van de mest zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden en daarbij de administratie voor u goed op orde te hebben. Door onze ligging in het gebied zijn we als geen ander goed op de hoogte van de mogelijkheden en is er sprake van een korte aanrijtijd!
   

 • Opslag / afzet
  Verwacht u de periode tot het mogen uitrijden van mest te moeten overbruggen met de opslag van mest bij derden of dient u nog in 2016 mest af te zetten om te voldoen aan de wet-/regelgeving? Wees er tijdig bij om te voorkomen dat de mogelijkheden hiertoe beperkend zijn. Samen met u kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u passend zijn.
   

 • Verhuur opslagruimte
  Heeft u de positie dat u mestopslagruimte over heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een (gedeeltelijk) lege stal, een niet-benutte putruimte onder de voergang of een silo en lijkt het u interessant om hier financieel voordeel uit te halen, laat het ons gerust weten. Vervolgens kunnen we voor u hier een goede invulling aan geven op zowel financieel alswel administratief / wettelijk vlak.
   

 • Mestaanvoer
  Biedt uw mestplaatsingsruimte de mogelijkheid om mest aan te voeren en overweegt u hier in de winterperiode gebruik van te maken? Door ons grote netwerk en kennis over meststoffenwet, zijn we in staat om samen met u te kijken wat voor u het meest interessant is en betreffende ruimte op een zo goed mogelijke wijze invulling te geven.
   

 • Overpompen
  Uiteraard kunt u altijd contact opnemen om diverse overpompwerkzaamheden voor u uit te voeren, zodat u zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van uw eigen opslagruimten.

H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl
Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf u hier uit.
Powered by AcyMailing