Goed ruwvoer; de basis voor een lage kostprijs!


 

Goed ruwvoer, de basis voor een lage kostprijs!

In praktische zin voelt iedereen het wel aan; wanneer er kuilen van goede kwaliteit aanwezig zijn melkt het gemakkelijker, dan wanneer de kuilen van mindere kwaliteit zijn. Deze "praktische" constatering heeft cijfermatig echter vaak ook forse consequenties in o.a. de voerkosten, veekosten, maar in toenemende mate ook de effecten qua mest-/fosfaatwetgeving.

Vele factoren zijn van invloed op de kwaliteit van uw ruwvoer. Denk hierbij aan uw bemesting, maaimoment, maar ook zeker het in-/uitkuilproces. Een andere belangrijke factor is de kwaliteit van de grasmat, aangezien onkruiden een lagere bijdrage leveren aan de VEM / het Ruw Eiwit en daarbij goede grassen verdrukken. Graag attenderen we u op de volgende zaken die u in het huidige tijdstip van het jaar kunnen helpen bij het behoudt van een goede grasmat:

Onkruidbestrijding

Graslandspuiten 1

De nazomer is een goed moment om onkruidbestrijding toe te passen in grasland.

Op nog flink wat graslandpercelen is er sprake van een behoorlijke onkruiddruk, wat onder andere het gevolg is van een droger voorjaar. Diverse onkruiden (denk hierbij aan Zuring en Paardenbloem) zijn daarbij in het voordeel geweest door een diepere beworteling ten opzichte van gras. Controleer daarom uw percelen en laat waar nodig onkruidbestrijding uitvoeren.

Op basis van de soorten en hoeveelheid onkruid, stellen wij graag voor u de juiste cocktail en dosering vast, om deze vervolgens middels GPS-precisie bij u toe te passen.

Doorzaaien van bestaand grasland

Doorzaaien 2

Naast bestrijding van onkruiden is behoudt van goede grassen ook van belang voor een goede kwaliteit van de grasmat. Indien er sprake is van minimaal 60 tot 80% goede grassen, is doorzaaien een goede mogelijkheid om de kwaliteit van uw grasmat te waarborgen en te voorzien van een genetische update van nieuwe grasmengsels van hogere kwaliteit. Het najaar biedt hiervoor een goed moment, aangezien er sprake is van een goede bodemtemperatuur en over het algemeen voldoende vocht om het doorzaaimengsel snel te laten ontkiemen.


H.A.B.O. Noordeloos beschikt voor u over een Evers Doorzaaimachine met een werkbreedte van ruim 6 meter, die de volgende bewerkingen uitvoert:

- Egalisatiebord, voor het uitvlakken van grote oneffenheden

- Eggetanden, voor het lostrekken van dode- en verkeerde grassen en creëren van zaaibed

- Zaaien, middels een zaaicomputer t.b.v. een nauwkeurige en exacte dossering

- Cambridgerol, om het zaad vast te leggen in de grond t.b.v. goede ontkieming.

Een voordeel van een cambridgerol t.o.v. een gladde rol is dat de bovenlaag niet wordt dichtgesmeerd, maar open blijft voor het behoudt van een goed waterbergend vermogen.

Informeer naar de beperkte kosten, welke al snel zijn terugverdiend door een verbeterde kwaliteit ruwvoer. Behaalt u op een perceel niet meer dan 60% goede grassen, constateert u meer dan 20% kweekgras of wenst u een perceel groots aan te pakken, dan adviseren wij u om het perceel geheel te vernieuwen.

Mocht bovenstaande uw interesse hebben gewekt, neem dat voor verdere informatie gerust contact met ons op!

Helmoed Boom, 06-50263657

Hessel van der Meer, 06-13409915

H.A.B.O. Noordeloos B.V.
Minkeloos 10a
4225 SP Noordeloos
t. 0183 - 58 22 07
f. 0183 - 58 17 07
e. info@loonbedrijfhabo.nl
i. www.loonbedrijfhabo.nl

Niet meer geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf u hier uit.
Powered by AcyMailing