Loonbedrijf H.A.B.O. heeft als geen ander de ervaring opgebouwd in de teelt van mais in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Vanaf de start van betreffende teelt zijn wij hierbij betrokken, in de vorm van teeltbegeleiding en het uitvoeren van werkzaamheden.

De bemesting van het bouwland met drijfmest vindt plaats middels een bouwlandbemester, waarbij de toevoer van mest plaatsvindt door het sleepslangsysteem van Slootsmid. Op deze wijze wordt de structuur van het bouwland zo min mogelijk aangetast, wat van belang is voor een goede ontwikkeling van het gewas. De aanvoer van runder- of varkensdrijfmest van elders kan daarbij ook door ons worden uitgevoerd.

Het op een juiste wijze zaaiklaar maken van de grond is van groot belang voor een juiste start van de groei en vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. Loonbedrijf H.A.B.O. kan u door de ruime ervaring goed in adviseren en de daarbij behorende werkzaamheden voor u uitvoeren.

Wij beschikken over 2 Amazone maiszaaimachines, een 6 en een 8 rijer, welke zijn uitgerust met de mogelijkheid tot toediening van vloeibare kunstmest als rijenbemesting. Door deze vorm van toediening heeft de plant in zeer jong stadium snel de mogelijkheid om de benodigde voedingsstoffen op te nemen en zich sterk te ontwikkelen, om vervolgens alsnog de werking van de toegediende drijfmest op te nemen.

Gewasbescherming is van groot belang om de gewassen vitaal te houden en voedingsstoffen niet verloren te laten gaan aan onkruiden. Bij gewasbescherming maken we het onderscheid tussen mechanische onkruidbestrijding middels een wiedeg en chemische onkruidbestrijding. De chemische onkruidbestrijding passen we toe met een Technoma veldspuit, met een werkbreedte van 21 meter, welke is voorzien van een GPS-systeem voor nauwkeurige toediening. Zowel de trekker als de spuit zijn daarbij uitgevoerd met cultuurbanden, zodat er zo min mogelijk schade aan het gewas ontstaat. Aangezien de toediening van gewasbescherming zeer precies komt en (weers)omstandigheden kunnen wisselen, worden deze werkzaamheden in nauw overleg uitgevoerd met onze toeleveranciers en hun teeltdeskundigen.

De maïsoogst wordt uitgevoerd met behulp van 2 Claas Hakselaars, welke beide zijn voorzien van een 8-rijige Kemper-maïsbek. Door het monteren van brede lagedrukbanden wordt zo min mogelijk structuurschade aan de grond aangebracht, waarbij oogstomstandigheden wisselend kunnen zijn. De 8-rijige maïsbek zorgt ervoor dat op een acceptabele afstand van greppels en slootskanten kan worden gereden om oogst- en bodemrisico’s te beperken. Het gehakselde product, waarbij de nadruk ligt op een juiste afrijping, een goed geraakte korrel en een juiste structuurwaarde wordt middels Kaweco Radium silagewagens bij u wordt gelost. Deze groot volumewagens zijn voorzien van een laag eigen gewicht, grote lagedruk banden en gestuurde assen voor een minimale bodembeschadiging. Het gehakseld product laat zich gemakkelijk verdelen met de Ahlmann shovel. Naast het oogsten van snijmaïs kunnen wij ook Mais Kolven Schroot (MKS) maken, waarbij alleen de kolf wordt gehakseld; hierbij ontstaat een zeer hoogwaardig product wat als krachtvoervervanger in het rantsoen kan worden toegepast.

H.A.B.O. Loonbedrijf en Kraanverhuur

Minkeloos 10a

4225 SP Noordeloos

tel. 0183 - 58 22 07

mobiel: 06 - 50 62 36 57

mail: info@loonbedrijfhabo.nl