De kwaliteit van ruwvoederwinning is voor u als melkveebedrijf van groot belang, door de toenemende krachtvoerprijzen en een intensiever beheer van uw grasland. Daarnaast vraag de capaciteit van ruwvoerwinning de aandacht, door de toenemende schaalomvang in de melkveehouderij. Als loonbedrijf richten we ons op zowel kwaliteit als capaciteit door het volgende materieel.

Twee Claas Hakselaars welke zijn voorzien van een drie meter brede gras pick-up, waarbij in het midden een derde loopwiel is gemonteerd voor een goed bodemaanpassing. De hakselaars weten met hoge capaciteit een homogeen eindproduct te realiseren, wat middels Kaweco Radium silagewagens bij u wordt gelost. Deze groot volumewagens zijn voorzien van een laag eigen gewicht, grote lagedruk banden en gestuurde assen voor een minimale bodembeschadiging. Het gehakseld product laat zich gemakkelijk verdelen met een verdeelsysteem van Hollares op de Ahlmann shovel.


Voor het inkuilen kan ook gebruik worden gemaakt van Strautmann opraap-dubbeldoelwagens, welke zijn uitgevoerd met een 2,60 meter brede gras pick-up en een verschillend aantal messen. Hiermee zijn wij in staat de snijlengte van het gewas te variëren. Ook deze opraapwagens zijn voorzien van grote lagedruk banden en gestuurde assen voor minimale bodembeschadiging en flexibiliteit op minder grote percelen.


Het persen en wikkelen van ronde balen met een rondebalenpers, welke voorzien is van een variabele kamer. Hierdoor zijn we in staat om meer kilo’s per m3 inhoud voor u te persen, waarbij er sprake is van een variabele diameter van 1,0 tot 1,6 meter. Dit beidt u voor financieel voordeel en daarbij de mogelijkheid om de baal aan te passen op uw voersnelheid.


De hakselaars en opraapwagens zijn voorzien van een systeem, waarbij toevoegingsmiddel op uw wens kan worden toegevoegd aan het inkuilproces. De kwaliteit van ruwvoer is van vele factoren afhankelijk, maar van groot belang op uw bedrijfsvoering. Met de gerichte toevoeging van melkzuurbacteriën wordt de snelheid en kwaliteit van het conserveringsproces beïnvloed, waardoor er sprake is van betere kwaliteit kuilgras, minder inkuilverliezen en een hogere ruwvoeropname.

Fouragehandel

Naast ruwvoerwinning kunt u ook voor de aankoop van ruwvoer terecht bij Loonbedrijf H.A.B.O. Door de jarenlange ervaring in zowel de teelt en winning van ruwvoer, in combinatie met een groot netwerk, draagt Loonbedrijf H.A.B.O zorg een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Uiteraard is de aanvoer van ruwvoer in balen mogelijk, echter ook als gehakseld product tijdens de oogstperiode. De goede wijze van handel en transport wordt mede bevestigd door de GMP certificering die aanwezig is.

H.A.B.O. Loonbedrijf en Kraanverhuur

Minkeloos 10a

4225 SP Noordeloos

tel. 0183 - 58 22 07

mobiel: 06 - 50 62 36 57

mail: info@loonbedrijfhabo.nl