Graslandverzorging met Evers Grass Profi GP-620

Voor graslandverzorging maken wij als Loonbedrijf H.A.B.O. sinds 2013 gebruik van de Evers Grass Profi. Het doel van deze zaaimachine is niet alleen het bijzaaien, maar vooral ook het onderhoud, verzorgen en in conditie houden van grasland op een voordelige wijze. Dit is van groot belang, aangezien goed ruwvoer de basis is voor goede technische prestaties van uw melkvee. In het voorjaar wordt de machine ingezet voor reparatie en voorjaarsbewerking van de zode, waarbij u kunt denken aan winterschade, wildschade en schade door ganzen. De onderhoudsgift kan het best worden gedaan in de periode half juli tot medio september. In deze periode zijn de weersomstandigheden vaak optimaal en heeft graszaad nog voldoende tijd om te kiemen en een goede zode te vormen voor de winter. Zo wordt een goede basis gelegd voor een goede opbrengst vanaf het volgende voorjaar. Bijzaaien zorgt er voor dat de goede grassen de overhand behouden en uw grasmat in de gewenste conditie blijft voor een zo goed mogelijke kwaliteit ruwvoer!

De werkwijze van de Evers Grass Profi bestaat uit vier bewerkingen in 1 werkgang:
  1. Egalisatiebord
  2. Het egalisatiebord zorgt voor het uitvlakken van grote oneffenheden, denk aan molshopen, rijsporen, wroetschade etc. Het egalisatiebord is opgehangen aan zware bladveren en met behulp van draaispindels in hoogte te verstellen.

  3. Eggetanden
  4. De eggetanden zorgen voor het lostrekken van dode grassen, verkeerde grassen (denk aan straatgras en ruw veldbeemd), achtergebleven gras na de oogst, mestfladden enz. Verder is deze stugge eggetand met een dikte van 12mm ook bedoeld om een zaaibed te creeeren waar vervolgens het graszaad in komt te liggen. Let wel, er is dus een duidelijk verschil met een traditionele wiedeg en de Evers Grass Profi. De hoek van de tanden is instelbaar waardoor de intensiteit / agressiviteit van de eggetanden-bewerking variabel is. De eggevelden zijn pendelend in het frame opgehangen, volledig bodemvolgend en worden nauwkeurig afgesteld door de twee steunwielen per veld.

  5. Zaaimachine
  6. De Grass Profi GP-620 is voorzien van een Hydro-Air zaaimachine. De machine wordt hydraulisch aangedreven vanaf de trekker. Met een krachtige ventilator wordt het graszaad nauwkeurig verdeeld over de gehele breedte volvelds en dus niet in rijtjes. De zaaimachine is standaard voorzien van een zaaicomputer, zodat het zaaien nauwkeurig en met een exacte gewenste dosering plaatsvindt.

  7. Cambridgerol
  8. Deze cambridgerol heeft meerdere functies. Ten eerste wordt het graszaad vastgelegd in de grond waard het goed kan ontkiemen en houvast heeft in de bodem na het kiemen. Ten tweede bevorderd de rol het uitspoelen van het bestaande gras. Uiteraard heeft de rol ook nog het bijkomende effect dat deze de grond aanrolt, wat een egaliserende werking heeft. Het voordeel van een cambridge rol ten opzichte van een gladde rol is dat de grond niet “platgewalst” wordt, maar dat er structuur achterblijft. De bovenlaag wordt hierdoor niet dichtgesmeerd, maar blijft open voor het behoudt van waterbergend vermogen. Een bijkomend voordeel daarbij is ook dat de Cambridge ringen het blad van de breedbladerige onkruiden beschadigen en hierdoor het onkruid verzwakt.

Onkruidbestrijding

Gewasbescherming is van groot belang om de gewassen vitaal te houden en voedingsstoffen niet verloren te laten gaan aan onkruiden. Bij gewasbescherming maken we het onderscheid tussen mechanische onkruidbestrijding middels een wiedeg en chemische onkruidbestrijding. De chemische onkruidbestrijding passen we toe met een Technoma veldspuit, met een werkbreedte van 21 meter, welke is voorzien van een GPS-systeem voor nauwkeurige toediening. Aangezien de toediening van gewasbescherming zeer precies komt en (weers)omstandigheden kunnen wisselen, worden deze werkzaamheden in nauw overleg uitgevoerd met onze toeleveranciers en hun teeltdeskundigen.

H.A.B.O. Loonbedrijf en Kraanverhuur

Minkeloos 10a

4225 SP Noordeloos

tel. 0183 - 58 22 07

mobiel: 06 - 50 62 36 57

mail: info@loonbedrijfhabo.nl