Naast de uitvoer van agrarisch loonwerk, heeft Loonbedrijf H.A.B.O. inmiddels meer dan 25 jaar ervaring opgebouwd in de uitvoer van grond- en sloopwerkzaamheden. Door deze opgebouwde ervaring is er sprake van een veelzijdige specialisatie, wat wordt ondersteund door continue investering in een zeer uitgebreid en divers machinepark en gecertificeerde (VCA*), ervaren medewerkers. De onderstaande werkzaamheden voeren we uit voor o.a. overheidsinstellingen , bedrijven en particulieren.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Grondwerk voor bouw- en woningrijp maken
 • Het ontgraven en uitbaggeren van watergangen en waterpartijen
 • Aanleg van wegen, fiets- en wandelpaden en bedrijfsterreinen
Cultuurtechnische werken
 • Aanleg en onderhoud van ecologische natuur-/waterpartijen
 • Landinrichting en (her)verkaveling
 • Egalisatie
 • Aanleg van oeverbescherming
Sloop- en saneringswerkzaamheden
 • Sloop van gehele objecten
 • Bodemsanering
 • Inpandige sloopwerkzaamheden
 • Afvoer van sloopmateriaal
Hei- en funderingstechnieken
 • Hydraulisch trillen van heipalen voor sleufsilo’s, veestallen, bedrijfsgebouwen, woninguitbreidingen en cultuurtechnische werken
Verhuur van grondverzetmachines
 • Verhuur van mobiele kranen
 • Verhuur van rupskranen
 • Transport met trekker en kipper cq. rupsdumpers
Uitvoeren van particuliere opdrachten
 • Vlonders en beschoeiingen
 • Straatwerk
 • Paardenbakken
 • Bouwrijp maken van woninguitbreidingen

Bovenstaande betreft een indicatie van onze werkzaamheden, waarbij een jarenlange relatie met onze opdrachtgevers garant staat voor een goede samenwerking en afronding van projecten.
Elke opdracht wordt als maatwerk behandeld, waarbij complexiteit wordt gezien als uitdaging. Al met al is Loonbedrijf H.A.B.O. voor u als overheid, bedrijf en particulier een betrouwbare partner, waarmee u met een gerust hart uw vraagstuk kunt bespreken en laten uitvoeren.

H.A.B.O. Loonbedrijf en Kraanverhuur

Minkeloos 10a

4225 SP Noordeloos

tel. 0183 - 58 22 07

mobiel: 06 - 50 62 36 57

mail: info@loonbedrijfhabo.nl