Een hoge benutting van meststoffen is door de aanscherpende mestwetgeving van groot belang. Een precieze toediening van uw gewenste hoeveelheid op het juiste moment is daarbij van belang, waar wij in goed overleg met u voor staan. Met het volgende materieel staan wij hier voor u gesteld.

Drijfmest

Sleepslangbemesting is de meest bodemvriendelijke manier voor het aanwenden van drijfmest door lage bodemdruk. Door het lage eigen gewicht en het grote draagvermogen van de brede trekkerbanden wordt ook onder nattere omstandigheden optimaal werk afgeleverd en uw bodemstructuur zoveel mogelijk ontzien. De 10 meter brede Slootsmid-bemesters zijn voorzien van flowmeter, mestcomputer en sectieafsluiting om zo secuur mogelijk te bemesten. Door de jarenlange ervaring in deze wijze van bemesten weet ons personeel een hoge capaciteit en goede kwaliteit te leveren, waarbij afstanden tot 3 kilometer tot de mogelijkheden behoort. Voor minder grote oppervlakten of percelen op afstand beschikken we over een Schuitemaker getrokken tank met een inhoud van 8,3 kuub. De tank is voorzien van een Slootsmid zodenbemester met een werkbreedte van 6,20 meter. Doordat de tank is voorzien van een zuigarm kan op een efficiënte wijze worden gewerkt om een hoge capaciteit te behalen.

In het transport van drijfmest voor uw percelen op afstand of eventueel boer-boertransport kunnen wij u ook van dienst zijn door de inzet van een transporttank, eventueel in combinatie met onze mestcontainer.

Vloeibare kunstmest

Als loonbedrijf zijn we goed in staat om u op vlak van bemesting te adviseren en anderzijds ook dit weer met precisie uit te voeren; vloeibare kunstmest passen we toe met een Technoma Veldspuit met een werkbreedte van 21 meter. Doordat deze combinatie is voorzien van een GPS-systeem, worden spuitdoppen bij overlag automatisch uitgeschakeld. Hierdoor wordt de kunstmest met precisie toegediend en zo effectief mogelijk benut. De toediening van vloeibare kunstmest zorgt voor een combinatie van exacte toediening van meststoffen en een snelle opname door het gewassen. Doordat de vloeibare meststoffen voornamelijk bestaan uit Ureum, zijn deze minder uitspoelingsgevoelig en geeft dit een beter rendement voor het gewas. Ureum geeft een stabiele, geleidelijke groei en ontwikkeling van het gewas en zorgt het hierdoor voor gras met meer structuur, wat de gezondheid van uw vee ten goede komt. De afgelopen jaren hebben we op het gebied van vloeibare kunstmest nauw samengewerkt met Alliance, gespecialiseerd in bemesting en gewasbescherming. Uit proeven blijkt steeds weer dat het rendement van vloeibare kunstmest ten opzichte van KAS significant beter is door een hogere Droge Stof opbrengst op jaarbasis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een linkje :).

Bekalking met Magkal of Vitakal

Uit analyses van BLGG naar de kalktoestand van de bodem, blijkt dat veel percelen een te lage pH hebben, wat zich voornamelijk voordoet op onder andere veengronden. Gevolgen van een te late pH zijn naast een lage benutting van voedingsstoffen, fosfaatfixatie en de remming van het bodemleven. Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit en beïnvloed de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. Bekalking van de grond kan alsnog de optimale pH-toestand van de bodem bewerkstelligen. Middels uw gronduitslagen en onze Strautmann breedstrooier, kunnen wij u goed van dienst zijn door een juiste bekalking van uw grond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vitasol.nl.

H.A.B.O. Loonbedrijf en Kraanverhuur

Minkeloos 10a

4225 SP Noordeloos

tel. 0183 - 58 22 07

mobiel: 06 - 50 62 36 57

mail: info@loonbedrijfhabo.nl